Du skickar överklagandet till handläggare för bostadsanpassningsbidrag på vård- och omsorgsförvaltningen som då har möjlighet att ompröva beslutet. Om förvaltningen inte finner någon anledning att ompröva beslutet skickar vi ditt överklagande vidare till Förvaltningsrätten i Uppsala snarast möjligt.

1727

Du vet väl om att du kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag direkt Hela Uppsala län samverkar för att uppmärksamma suicidpreventiva 

De båda arbetsplatserna hyllas för sitt arbete med att utveckla och förbättra sin verksamhet i linje med Uppsala kommuns kvalitetspolicy. Dom från Förvaltningsrätten i Uppsala. I ett mål från Förvaltningsrätten i Uppsala, som sannolikt även det handlade om ett elrullstolsgarage av brödburksmodell, ansåg domstolen att garaget skulle ses som en sådan fast funktion som omfattades av 2018 års lag om bostadsanpassningsbidrag. Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad. Syftet är att du ska ha möjlighet att leva ett självständigt liv i bostaden. Enheten för bostadsanpassningsbidrag hör till stadsbyggnadsförvaltningen och svarar för myndighetsutövning utifrån lagen om bostadsanpassningsbidrag. Enheten ansvarar för all handläggning av bostadsanpassningsbidrag i Uppsala kommun.

Bostadsanpassningsbidrag uppsala

  1. Rabatt engelska till svenska
  2. Markaryd växjö avstånd
  3. Jobb husfru

Oavsett hur gammal du är ska du kontakta Region Uppsala när du behöver ortoped-tekniska hjälpmedel eller hjälpmedel för. I en färsk rapport menar Branschorganisationen Svensk Bostadsanpassning (BSBA) att den kraftiga minskningen av antalet beviljade  TEXT. Flyt tillsammans Emotionell gemenskap i kooperativa spel. TEXT. Hur arbetar Sveriges kommuner med bostadsanpassning och tillgänglighet?

Du ansöker genom att skicka in en ansökningsblankett tillsammans med ett intyg från en sakkunnig person som styrker behovet av anpassningen. En sakkunnig är till exempel en arbetsterapeut, fysioterapeut eller läkare.

FL. Förvaltningslagen (1986:223). KL. Kommunallagen (2017:725). Lag om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574). Lag om offentligt biträde (1996:1620). LUL.

Vägbeskrivning Visa nummer. Kungsängsvägen 31 75323 UPPSALA 75320 UPPSALA. Vägbeskrivning Ditt företag?

Samverkansavtal Hjälpmedel Uppsala län 2018-2020 med prisbilaga, produktbilaga och Kristina Matsson Handläggare Bostadsanpassning.

Bostadsanpassningsbidrag kan ges då ett behov konstaterats  12 jun 2018 är det inte heller aktuellt med någon särskild anpassning av lägenheterna utan istället ska lagen om bostadsanpassningsbidrag tillämpas.

2020 års pris Enheten för bostadsanpassningsbidrag och Förenade Care Liljefors torg 4 vann 2020 års kvalitetspris. Den nuvarande lagen om bostadsanpassningsbidrag trädde i kraft den 1 juli 2018. Den ersatte då lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag. Läs lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag (här kan du läsa propositionen). För att läsa om vilka nyheter den nya lagen innebär så finns en sammanfattning att läsa här. Förvaltningsrätten i Uppsala (2018-06-19, tre nämndemän): Av 6 § första stycket lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.
Mobellackering

Bostadsanpassningsbidrag uppsala

Uppsala kommun Uppvidinge kommun. V. Vadstena kommun Proposition 2017/18:80 ”Ny lag om bostadsanpassningsbidrag” på riksdagens webbplats (länk till annan Uppsala kommun avslog ansökan i mars 2016 med följande motivering. Bostaden var att betrakta som ett tillgängligt vård- och omsorgsboende.

Du ansöker genom att skicka in en ansökningsblankett tillsammans med ett intyg från en sakkunnig person som styrker behovet av anpassningen. En sakkunnig är till exempel en arbetsterapeut, fysioterapeut eller läkare. Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, enheten för bostadsanpassningsbidrag, 753 75 Uppsala Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) E-post: bostadsanpassning@uppsala.se www.uppsala.se.
Julmust påskmust skillnad

Bostadsanpassningsbidrag uppsala
En kvinna i Uppsala ville del ett sovrum på övervåningen med sin sambo och ansökte om bostadsanpassningsbidrag till en trapphiss. Kvinnan 

Förändringar i aktivitet och delaktighet i samband med en bostadsanpassning. Vi arbetar på uppdrag åt Uppsala kommun i de kommunala LSS-boenden som de som grund för intyg om bostadsanpassning samt sedvanlig dokumentation.

FL. Förvaltningslagen (1986:223). KL. Kommunallagen (1991:900). Lag om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574). Lag om offentligt biträde (1996:1620). LUL.

[1] 2018 beslutade kommunen att återta det gamla vapnet. Äldrekontoret, Biståndsenheten, Svartbäcksgatan 58 Arbetsuppgifter Bostadsanpassningen hör till Äldrekontorets biståndsenhet, men svarar även för myndighetsutövning gentemot enskilda funktionshindrade, oberoende av ålder.Arbetet innebär handläggning av ansökningar om bidrag enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.I arbetsuppgifterna ingår upprättande av åtgärdsprogram Bostadsanpassningsbidraget – vad gäller? En ny lag om bostadsanpassningsbidrag trädde i kraft 1 juli 2018.

Här går vi igenom förändringarna.