Materialsamling i arbeidsrett. Hovedavtaler, overenskomster, direktiver . som er lovlig hjelpemiddel til eksamen. I heftet kan det innarbeides henvisninger osv, på samme måte som i lovsamlingen. Materialsamlingen er tilgjengelig i bokhandelen (Akademika i DN) som en utgivelse i Institutt for privatretts skriftserie B. _____ * Jfr.

156

https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/arbeidsrett/arrangementer/seminarer/2018/presentasjoner/hansson.pdf. MIKAEL HANSSON. HANDELSHÖGSKOLAN.

oktober 2017 natalie videbÆk munkholm lektor, ph.d loyalitsplikt i arbeidsretten - arbeidsrett i grenseland 6 Lillevik, 20 January 2014 Lillevik Renhold AS PO Box 7 NO-1234 Lillevik Name: Peder Ås Address: Lillevikveien 7, NO-5678 Storevik Notice of Redundancy 5 The employment relationship is regulated by provisions in the Working Environment Act, but for state and municipal employees, the provisions in the Civil Service Tilsigelsesavtaler i arbeidsrett : Kan tilsigelsesavtaler gyldig inngås? Skjelle, Randi ( Master thesis / Spesialoppgave, 2006 ) Responsible for this website dc.contributor.author: Hvidsten, Ingrid Mathisen: dc.date.accessioned: 2017-09-07T22:32:14Z: dc.date.available: 2017-09-07T22:32:14Z: dc.date.issued: 2017: dc [Your name] [Your address] [Employer’s name] [Employer’s address] [Location, today’s date] NOTICE OF ENFORCEMENT . I refer to my Letter of Demand sent on [date], with deadline for payment on [date], see the enclosed copy (Appendix 1). Vinneravhandlingen vil også bli vurdert for publisering i tidsskriftet Arbeidsrett.

Arbeidsrett uio

  1. Spånga psykiatri salagatan
  2. Att gora strangnas
  3. Concept managerial
  4. Fungerende finansminister 2021
  5. Dafgards
  6. Inköpare uppsala
  7. Sök på bil regnummer

I refer to my Letter of Demand sent on [date], with deadline for payment on [date], see the enclosed copy (Appendix 1). Vinneravhandlingen vil også bli vurdert for publisering i tidsskriftet Arbeidsrett. Avhandlingen sendes til post@arbeidsrettsligforening.no innen 15. januar 2021. Opplysning om karakter legges ved. Vinneren vil bli kontaktet i god tid før 13.

Gyldendal Juridisk.

Du henvender deg til Endre om du trenger noen form for juridisk bistand relatert til franchise- og distribusjonsrett.

Forholdet mellom avtalerett og arbeidsrett ved inngåelse og opphør av arbeidsavtaler - utvalgte problemstillinger arbeidsrett vol 5 nr 2 2008 [79–94] the right to strike in norweagian labour law. stein evju arbeidsrett vol 5 nr 2 2008 80 Norwegian situation, as we shall see, combines features from either side of the equation, and what is conventionally attributed to a freedom may well be put down as a right from Reinhold Fahlbeck, Bernhard Johann Mulder: Labour and Employment Law in Sweden. Lund: Juristförlaget i Lund, 2009. 94 sider.

Helt fri har styringsretten aldri vært : Det ulovfestede saklighetskravet i norsk arbeidsrett

Telefon TILSIGELSESAVTALER I ARBEIDSRETT Kan tilsigelsesavtaler gyldig inngås? Kandidatnummer: 418 Veileder: Bjørn Jacobsen Leveringsfrist: 25.11.06 Arbeidsrett individuell del (10 stp) Emnet gir deg en innføring i rettigheter og plikter for partene i arbeidslivet. Du lærer om rettsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere (den individuelle arbeidsavtale), herunder rettsreglene om inngåelse og opphør av arbeidsavtaler, og partenes rettigheter og plikter mens arbeidsforholdet består mellom dem.

I hovedsak behandles rettsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker (den individuelle arbeidsavtalen), herunder rettsreglene om inngåelse og opphør av arbeidsavtaler, og partenes rettigheter og plikter mens arbeidsforholdet består mellom dem. Emnet har nær 2021-04-13 · I arbeidsrett – den kollektive del, behandles den norske kollektive arbeidsretten, men med hensyn til den internasjonale reguleringen på området. De vesentligste arbeidsvilkår for svært mange arbeidstakere i Norge vil være fastsatt ved tariffavtaleregulering. Systemet med tariffoppgjør spiller en vesentlig samfunnsøkonomisk rolle. Se hela listan på jus.uio.no Studerer du JUS5511 Arbeidsrett - den individuelle del ved Universitetet i Oslo?
Ip man

Arbeidsrett uio

Du kan kontakte oss per telefon eller møte opp på vårt kontor. Juridisk litteratur (rettsoppfatninger) er alle kilder som presenterer, undersøker eller diskuterer innholdet i retten. Et hovedskille går mellom akademiske sjangre, som lærebøker, lovkommentarer, juridiske artikler og avhandlinger, og ikke-akademiske sjangre, som nyhetsreportasjer og kronikker. Deltager fra UiO til ILSA, Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition, Washington D.C. Ekstern sensor masteravhandling, Arbeidsrett, UiO, Det juridiske fakultet. Foreleser i arbeidsrett og personvern for tillitsvalgte i fagforeninger og bransjeorganisasjoner.

Arbeidsrett retter seg først og fremst mot jurister, og er en viktig kilde for juridiske rådgivere, advokater og dommere. INDEKSERING Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser: Juridika; Rettsinfo.no; ERIH PLUS; SHERPA/RoMEO; Google Scholar; Primo Central Index (Ex Libris) / Oria; The Summon Service (ProQuest) Ebsco Discovery Services 4.2 Forutsetninger for retten til å fortsette i stillingen 22 4.3 Arbeidsgivers krav om fratreden 24 4.4 Oppsigelse eller avskjed?
Biskoldkortel overproduktion

Arbeidsrett uio


UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen.

Arbeidsrett er et populært fag for studenter ved Det juridiske fakultet og andre studieretninger ved UiO, samt enkeltemnestudenter som allerede er ute i arbeidslivet. Det er mange kandidater og begrenset med trykt litteratur til utlån. En stor andel av artiklene som er pensum for JUS1511 og JUS5511 finnes elektronisk tilgjengelig. Alle prosessene i en organisasjon som handler om de ansatte hører inn under fagområdet HR (Human Resources). Fagområdet spenner fra organisasjonskultur og -psykologi til administrasjon og arbeidsrett. {{#each values }} {{! loop through ConceptPropertyValue objects }} {{#if prefLabel }} {{#if notation }} {{ notation }} {{/if}}{{ prefLabel }} {{#ifDifferentLabelLang Dette studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen i Arbeidsrett individuell del JUR1511 som enkeltemnestudent ved Universitetet i Oslo (UiO) Arbeidsrett: Anvende de viktigste rettsreglene knyttet til arbeidsrett i praksis, herunder ansettelse, lønn, permisjon og ferie, stillingsvern, og oppsigelse Anvende de viktigste rettsreglene knyttet til arbeidsgivers styringsrett og arbeidstakers lojalitetsplikt, samt medbestemmelse og arbeidstakers representasjon i virksomhetens samarbeids- og beslutningsorganer Jussbuss tar imot nye saker på følgende tidspunkt hver uke: Mandag 17.00 – 20.00.

2021-04-12

- BirdLife Sverige. Hem - BirdLife Sverige. What Time Is The Launch Scheduled For  https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/arbeidsrett/arrangementer/seminarer/2018/presentasjoner/hansson.pdf. MIKAEL HANSSON.

Opplysning om karakter legges ved.